Color

Tel : 064 180 58 14 | 064 200 88 91

Automatske Garažna Vrata:

Automatske kapije na dalincu

Garazna Vrata

Kada je garaža sastavni dio kuće preporučuju se dobro izolirana garažna vrata.

Elegantna automatska segmentna vrata otvaraju se vertikalno naviše. Na taj način dobijate više mesta unutar i ispred garaže - i plus imate kompletno slobodan prolaz. Segmentna vrata odgovaraju uvek - bez obzira da li je Vaš otvor za garažu pravougaoni ili ukošen, sa segmentnim ili polukružnim svodom. I upravo zbog toga su veoma prikladna za naknadnu adaptaciju.

Foto

Automatska Garažna Vrata

Osnovni dokaz da su automatska garažna vrata zapravo idealna za različite vrste prostora, jeste neosporna činjenica ne samo da imaju vrlo dugo rok trajanja, a to sve zbog kvalitetnih materijala od kojih su izrađeni, već i zbog izuzetnog načina izrade po kojima su poznata.

Foto

Automatizacija

Montiranje ove vrste vrata je uglavnom vrlo brzo i jednostavno, a najvažnije je da će naši majstori da izvrše ugradnju automatskih garažnih vrata prema tačno utvrđenim merama. Osim što se tiho otvaraju i zatvaraju, imate mogućnost i da ih otvarate daljinskim putem, tako da ćete na taj način maksimalno da uštedite i vreme. Što se tiče boje garažnih vrata, za većinu modela je osnovna bela boja, a automatska garažna vrata se u skladu sa međunarodno priznatim standardima mogu uraditi i u drugim bojama, kada postoji potreba za tim.

Kontaktirajte nas!
Kontakt

Types of Events

  • KLIZNE KAPIJE
  • KRILNE KAPIJE
  • ALARMNI SISTEMI
  • PARKING RAMPE
  • INTERFONI
  • GARAZNA VRATA